Budoucnost

Praha potřebuje re-use centra. Re-use centra městu snižují odpad. Ale není to jejich hlavní funkce. Tou je nastolování nové kultury spotřeby. Mít alternativu nakupovat méně, udržitelně. Pojďme si nastínit pár příkladů, které by mohly v Praze fungovat. Jediné co je potřeba, je osvícené vedení města, které poskytne prostory pro re-use aktivity.

Re-use centrum jako sociální podnik

Re-use centra přijímají od lidí věci, které již nepotřebují. Tyto věci třídí, čistí a opravují, pokud je třeba. Je to práce vhodná pro zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce. Ve Vídni sociální podnik Carla zaměstnává v re-use centru žadatele o azyl. V Českých Budějovicích re-use centrum Kabinet CB zaměstnává lidi po výkonu trestu. Kabinet CB zachraňuje nábytek, ten opravuje a buď prodává nebo jím vybavuje městské sociální byty a studentské koleje. V Praze by se jistě také pár kolejí našlo, kde by studenti podobný citlivý přístup při rekonstrukcích kolejí ocenili. Začne město či veřejné instituce zadávat cirkulárně?

Centrum cirkulární módy

Nakupovat oblečení v sekáčích je lepší než nákup nového oblečení. Second handy jsou ale pořád úzce spojené s globální nadprodukcí módních značek a sortiment sekáčů tvoří z největší části fast fashion. V módě musíme zpomalit. Kreativně přešívat, co už bylo vyrobeno a hledat udržitelné materiály pro výrobu nového textilu. Centrum cirkulární módy je obchod s pomalým oblečení. Je tam i komunitní šicí dílna a materiálové re-use centrum. Kdokoli může přinést oblečení k přešití, vlny nebo látky, které už nevyužije. Někdo bude chtít zkrátit rukávy, někdo ušít deku z vašich oblíbených kousků oblečení, někdo se bude chtít naučit háčkovat. Centrum cirkulární módy se rozjíždí v Ostravě. Ostrava je vůbec fajn, mají tam krásné barevné městské re-use centrum a kancelář pro oživování prázdných domů Refill. Obojí v Praze chybí.

Městské komunitní zahrady

Vídeň má příspěvkovku, která pomáhá zakládat komunitní zahrady. Něco jako Kokoza, ale provozovaná městem. Pokud chcete ve Vídni založit zahradu, nemusíte jako v Praze rok a půl čekat, jestli dostanete podporu z grantů. Komunitní zahrady jsou podporovanou oblastí celoročně. Vídeň poskytuje nejen finance, ale i pozemky (v zastavěné oblasti to jsou často školní pozemky). A také tolik potřebnou pomoc s byrokracií při povolování zahrady. Vídeň vám přiveze kompost z kompostárny. Nejen pro komunitní zahradu, dokonce i když se “jen“ staráte o rabátko. Města vznik zahrad podporují, protože pěstují sousedské vztahy, ale i vztah k půdě. Ukazují, jak i ve městě žít bezodpadově a že se rostlinné zbytky dají zkompostovat a nemusí končit v komunálním odpadu. V Praze se většina kuchyňského odpadu spálí ve spalovně, bohužel jen menšina domácností třídí bioodpad. Praha by podobnou organizaci potřebovala jako sůl.

Bezodpadová svatba

Re-use centrum svatebních dekorací, šatů, doplňků. Nabídka bezodpadového nebo veganského cateringu. Svatební kytice z lokálních květin. Tipy na oddávající a fotografy. O ekologické svatby je zájem. Ekologicky pohřbívát již lze v Lese vzpomínek v Ďáblicích (Ke kořenům). Vznikne v Praze re-use svatební salón?

Směr nebe

Šetrná likvidace pozůstalosti. Máte rozsáhlou pozůstalost, kterou nechcete, ale ani ji nechcete vyhodit? Nyní lze objednat likvidaci pozůstalosti, která si vybere jen ty hodnotné kousky a zbytek skončí ve sběrném dvoře. Reuse likvidace pozůstalosti by vám zaručila, že se povlečení po babičce dostane do rukou švadleny, knihy skončí v knihobudce a šicí stroj se opraví a nabídne dál k prodeji.

Cirkulární město

Nebarvené vlasy se dají dále využít v pěstování rostlin jako zdroj dusíku. Káva z kaváren se dá sbírat a dále využít pro pěstování hlívy. Při akvaponickém pěstování se využívá odpadu při chování ryb jako zdroj živin pro pěstování salátu. Cirkulární město nabízí spoustu možností.